USD PYG ونقلت التاريخية

دولار الولايات المتحدة غواراني باراغواي

DateValue
17 حزيران, 20211 USD = 6733.17 PYG
16 حزيران, 20211 USD = 6623.76 PYG
15 حزيران, 20211 USD = 6621.25 PYG
14 حزيران, 20211 USD = 6610.8 PYG
12 حزيران, 20211 USD = 6711.01 PYG
11 حزيران, 20211 USD = 6592.42 PYG
10 حزيران, 20211 USD = 6574.21 PYG
09 حزيران, 20211 USD = 6598.56 PYG
08 حزيران, 20211 USD = 6652.98 PYG
07 حزيران, 20211 USD = 6653.68 PYG
04 حزيران, 20211 USD = 6653.27 PYG
03 حزيران, 20211 USD = 6654.54 PYG
02 حزيران, 20211 USD = 6662 PYG
01 حزيران, 20211 USD = 6665.6 PYG
31 أيار, 20211 USD = 6677.15 PYG
28 أيار, 20211 USD = 6650.06 PYG
27 أيار, 20211 USD = 6612.9 PYG
26 أيار, 20211 USD = 6614.85 PYG
25 أيار, 20211 USD = 6643.49 PYG
24 أيار, 20211 USD = 6610.24 PYG
21 أيار, 20211 USD = 6588.3 PYG
20 أيار, 20211 USD = 6604.64 PYG
19 أيار, 20211 USD = 6618.69 PYG
18 أيار, 20211 USD = 6580.84 PYG
17 أيار, 20211 USD = 6560.41 PYG
14 أيار, 20211 USD = 6575.41 PYG
13 أيار, 20211 USD = 6578.93 PYG
12 أيار, 20211 USD = 6666.42 PYG
11 أيار, 20211 USD = 6671.96 PYG
10 أيار, 20211 USD = 6628.41 PYG
07 أيار, 20211 USD = 6630.62 PYG
06 أيار, 20211 USD = 6575.73 PYG
05 أيار, 20211 USD = 6490.88 PYG
04 أيار, 20211 USD = 6472.52 PYG
03 أيار, 20211 USD = 6450.44 PYG
02 أيار, 20211 USD = 6577.67 PYG
30 نيسان, 20211 USD = 6414.61 PYG
29 نيسان, 20211 USD = 6390.79 PYG
28 نيسان, 20211 USD = 6362.96 PYG
27 نيسان, 20211 USD = 6394.7 PYG
26 نيسان, 20211 USD = 6334.8 PYG
25 نيسان, 20211 USD = 6470.13 PYG
23 نيسان, 20211 USD = 6338.91 PYG
22 نيسان, 20211 USD = 6340.68 PYG
21 نيسان, 20211 USD = 6306.9 PYG
20 نيسان, 20211 USD = 6276 PYG
19 نيسان, 20211 USD = 6333.42 PYG
18 نيسان, 20211 USD = 6432.35 PYG
16 نيسان, 20211 USD = 6188.04 PYG
15 نيسان, 20211 USD = 6189.9 PYG