CNY JPY ونقلت التاريخية

يوان صيني الين الياباني

DateValue
14 حزيران, 20211 CNY = 17.15 JPY
11 حزيران, 20211 CNY = 17.12 JPY
10 حزيران, 20211 CNY = 17.16 JPY
09 حزيران, 20211 CNY = 17.11 JPY
08 حزيران, 20211 CNY = 17.08 JPY
07 حزيران, 20211 CNY = 17.14 JPY
04 حزيران, 20211 CNY = 17.22 JPY
03 حزيران, 20211 CNY = 17.18 JPY
02 حزيران, 20211 CNY = 17.16 JPY
01 حزيران, 20211 CNY = 17.19 JPY
31 أيار, 20211 CNY = 17.26 JPY
28 أيار, 20211 CNY = 17.21 JPY
27 أيار, 20211 CNY = 17.08 JPY
26 أيار, 20211 CNY = 16.97 JPY
25 أيار, 20211 CNY = 16.96 JPY
24 أيار, 20211 CNY = 16.93 JPY
21 أيار, 20211 CNY = 16.92 JPY
20 أيار, 20211 CNY = 16.98 JPY
19 أيار, 20211 CNY = 16.95 JPY
18 أيار, 20211 CNY = 16.97 JPY
17 أيار, 20211 CNY = 17 JPY
14 أيار, 20211 CNY = 16.98 JPY
13 أيار, 20211 CNY = 16.99 JPY
12 أيار, 20211 CNY = 16.91 JPY
11 أيار, 20211 CNY = 16.97 JPY
10 أيار, 20211 CNY = 16.88 JPY
07 أيار, 20211 CNY = 16.87 JPY
06 أيار, 20211 CNY = 16.87 JPY
05 أيار, 20211 CNY = 16.89 JPY
04 أيار, 20211 CNY = 16.85 JPY
03 أيار, 20211 CNY = 16.88 JPY
30 نيسان, 20211 CNY = 16.83 JPY
29 نيسان, 20211 CNY = 16.75 JPY
28 نيسان, 20211 CNY = 16.78 JPY
27 نيسان, 20211 CNY = 16.69 JPY
26 نيسان, 20211 CNY = 16.61 JPY
23 نيسان, 20211 CNY = 16.64 JPY
22 نيسان, 20211 CNY = 16.65 JPY
21 نيسان, 20211 CNY = 16.64 JPY
20 نيسان, 20211 CNY = 16.61 JPY
19 نيسان, 20211 CNY = 16.7 JPY
16 نيسان, 20211 CNY = 16.67 JPY
15 نيسان, 20211 CNY = 16.68 JPY
14 نيسان, 20211 CNY = 16.65 JPY
13 نيسان, 20211 CNY = 16.7 JPY
12 نيسان, 20211 CNY = 16.74 JPY
09 نيسان, 20211 CNY = 16.69 JPY
08 نيسان, 20211 CNY = 16.79 JPY
07 نيسان, 20211 CNY = 16.79 JPY
06 نيسان, 20211 CNY = 16.78 JPY