BTC PYG ونقلت التاريخية

بيتكوين غواراني باراغواي

DateValue
22 كانون الثاني, 20211 BTC = 225898421.33 PYG
21 كانون الثاني, 20211 BTC = 219265247.1 PYG
20 كانون الثاني, 20211 BTC = 233248568.97 PYG
19 كانون الثاني, 20211 BTC = 241068690.71 PYG
18 كانون الثاني, 20211 BTC = 242222656.43 PYG
15 كانون الثاني, 20211 BTC = 250889467.78 PYG
14 كانون الثاني, 20211 BTC = 261297813.85 PYG
13 كانون الثاني, 20211 BTC = 251680736.3 PYG
12 كانون الثاني, 20211 BTC = 233582755.17 PYG
11 كانون الثاني, 20211 BTC = 241647495.71 PYG
08 كانون الثاني, 20211 BTC = 269538008 PYG
07 كانون الثاني, 20211 BTC = 270748808.8 PYG
06 كانون الثاني, 20211 BTC = 252614077.04 PYG
05 كانون الثاني, 20211 BTC = 234757930.34 PYG
04 كانون الثاني, 20211 BTC = 220792574.84 PYG
01 كانون الثاني, 20211 BTC = 200277947.06 PYG
31 كانون الأول, 20201 BTC = 197922061.76 PYG
30 كانون الأول, 20201 BTC = 189327999.43 PYG
29 كانون الأول, 20201 BTC = 180138922.7 PYG
28 كانون الأول, 20201 BTC = 182447569.19 PYG
25 كانون الأول, 20201 BTC = 164609994.39 PYG
24 كانون الأول, 20201 BTC = 158873337.62 PYG
23 كانون الأول, 20201 BTC = 157237906.51 PYG
22 كانون الأول, 20201 BTC = 162663574.29 PYG
21 كانون الأول, 20201 BTC = 156309315 PYG
18 كانون الأول, 20201 BTC = 159823492.09 PYG
17 كانون الأول, 20201 BTC = 156403631.14 PYG
16 كانون الأول, 20201 BTC = 146679573.19 PYG
15 كانون الأول, 20201 BTC = 132600191.54 PYG
14 كانون الأول, 20201 BTC = 133215191.15 PYG
11 كانون الأول, 20201 BTC = 125967817.82 PYG
10 كانون الأول, 20201 BTC = 128277407.04 PYG
04 كانون الأول, 20201 BTC = 130670189.06 PYG
03 كانون الأول, 20201 BTC = 135979808.24 PYG
02 كانون الأول, 20201 BTC = 133264808.08 PYG
01 كانون الأول, 20201 BTC = 130988493.21 PYG
30 تشرين الثاني, 20201 BTC = 136056468.24 PYG
28 تشرين الثاني, 20201 BTC = 120726809.59 PYG
27 تشرين الثاني, 20201 BTC = 119655517.59 PYG
26 تشرين الثاني, 20201 BTC = 119586720.52 PYG
25 تشرين الثاني, 20201 BTC = 130659060 PYG
24 تشرين الثاني, 20201 BTC = 133230581.35 PYG
23 تشرين الثاني, 20201 BTC = 128314444.07 PYG
22 تشرين الثاني, 20201 BTC = 130893471.65 PYG
21 تشرين الثاني, 20201 BTC = 130775628.48 PYG
20 تشرين الثاني, 20201 BTC = 128264630.37 PYG
19 تشرين الثاني, 20201 BTC = 123779462.5 PYG
18 تشرين الثاني, 20201 BTC = 123602504.11 PYG
17 تشرين الثاني, 20201 BTC = 121370528.42 PYG
16 تشرين الثاني, 20201 BTC = 115426831 PYG